top of page
IMG_0612.jpeg

Prognožu spēles uzvarētāji ir zināmi!
 

Tas ir Google dokuments un ērtāk aplūkot to būs datorā

Spēles noteikumi

Jautājumu no Provinces Vēlēšanu prognožu spēle notiek stingrā saskaņā ar Civillikuma 1415. pantu. Pārkāpēji tiks izķerti un kastrēti.

Prognožu spēlē tiek vērtētas atsevišķi šādas prognozes
– sarakstu iegūtais deputātu skaits;
– Eiropas Parlamentā ievēlētie deputāti;
– deputātu iegūto vietu kārtība iekļuvušajos sarakstos.

1. Prognozes jāiesūta saraksta formā, pa jebkuru sakaru kanālu, kād. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Pārkāpēji tiks izķerti un kastrēti vēlreiz.

2. Prognozē jānorāda vietu skaits, ko iegūs katrs saraksts, sarakstu nummuri ir jānorāda obligāti. Vietu skaits var tikt norādīts tikai veselos skaitļos.
Iekļuvušie deputāti jānorāda kā divi skaitļi – saraksta nr un kandidāta kārtas nr sarakstā. Sarakstu nosaukumi nav obligāti. Iegūto vietu skaita prognoze tiks uzskaitīta kā atsevišķs rezultāts, kurš kopvērtējumā tiks summēts ar pārējo divu prognožu rezultātiem.

3. Pieteikumi, kuros kopīgais norādīto vietu skaits un iekļuvušo kandidātu skaits nebūs tieši 9, tiks diskvalificēti un netiks vērtēti.

4. Katra prognoze tiek vērtēta punktos saskaņā ar kārtulu:
– katrs prognozē minētais saraksts dod punktu skaitu, kas ir mazākais no diviem, prognozē uzrādītais vietu skaits vai saraksta iegūto vietu skaits;
– katrs prognozē norādītas kandidātu, kurš tiek ievēlēts, dod papildus punktu pie vietu skaita prognozes rezultāta;
– papildus augšminētajam prēmiju punktus dos pareizs saraksta rezultātu izkārtojums tiem sarakstiem, kuri iegūs vairāk par vienu vietu, un tiem, kuriem būs viena vieta, kuru neieņems kandidāts nr. 1.

5. Spēles uzvarētājs ir lielāko punktu skaitu ieguvušais dalībnieks.

6. Visas prognozes tiks apkopotas un publicētas iespējami īsākajā termiņā. Prognozes iesniegšanas fakts kā tāds ir apliecinājums, ka dalībnieks piekrīt savas prognozes publiskošanai.

7. Rezultāti tiks aprēķināti, apkopoti un publicēti iespējami īsākajā termiņā.

8. Jautājumu no Provinces Vēlēšanu prognožu spēlē nav dalības maksas un nav naudas balvu. Dalībnieki ir aicināti pēc rezultātu publicēšanas ziedot paša izvēlētai, cienījamai labdarības organizācijai summu, kas vienāda ar starpību starp maksimāli iespējamo un iegūto punktu skaitu, reizinātu ar 5. Šīs spēles maksimāli iespējamais punktu skaits būs zināms tikai pēc vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas (to ietekmē sarakstu skaits ar 2 un vairāk mandātiem, kā arī saraksta pirmo numuru neievēlēšana), formulu un maksājamo apjomu publiskosim reizē ar rezultātiem.
Dalībnieki ir aicināti apstiprināt savu maksājuma izvēli un tā veikšanu, kas tiks atainots rezultātu tabulā.

Savu jautājumu par spēli vari rakstīt šeit

Raksti laukā zemāk vai izvēlies kādu no mūsu sociālo tīklu profiliem

  • Twitter
  • Youtube
  • Facebook

Vēstule ir nosūtīta

bottom of page